Pentuja

Ensimmäinen venäjänsinisten kissojen pentue syntynee keväällä 2022. Emona on Minni (IvanaKallio’s Mona Lisa) ja sulhasen tiedot ilmoitetaan, kun astutus on suoritettu.

Ensimmäinen kleinspitz-pentue on suunnitteilla Islalle aikaisintaan keväällä 2023, samoin Kertulle mittelspitz-pentue. Tietoa suunnitelmista julkaistaan sitä mukaa, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Alla yleiset ohjeet pennun varaamisesta Cloudsdale’sin kennelistä ja kissalasta. Huomaathan, että pyrimme sijoittamaan vähintään yhden pennun jokaisesta pentueesta. Tietoa sijoituskissan hankinnasta löytyy venäjänsinisten rotuyhdistyksen sivuilta ja tietoa sijoituskoirasta löytyy esim. Hankikoira.fi -sivustolta.

Kissanpennun varaaminen ja luovutus

Cloudsdale’sin venäjänsinisiin kissoihin ja kasvattajaan on mahdollista käydä tutustumassa ja tekemässä alustava varaus jo ennen pentujen syntymää. Alustavat pentuvaraukset kuitenkin vahvistetaan ja varausmaksu (300 €) veloitetaan vasta, kun pentuja on käyty katsomassa Jyväskylässä pentujen ollessa yli 4-8 viikon ikäisiä. Tällä tavalla varmistetaan, että pentu on perheelle sopiva – ja päinvastoin. Varausmaksun maksun jälkeen varaus muuttuu kumpaakin osapuolta sitovaksi. Varausmaksua ei palauteta, jos varaaja peruu tämän jälkeen varauksensa.

Venäjänsinisen kissanpennun hinta on noin 1.200 euroa (lemmikki- ja näyttelytasoinen pentu). Huomioithan, että pentutehtailun ehkäisemiseksi kaikki muut kuin kasvattajalle sijoitukseen jäävät kissat ja toisille kasvattajille myytävät kissat varhaiskastroidaan/-sterilisoidaan ennen luovutusta. Kasvattaja maksaa tästä aiheutuvat kustannukset (noin 150 euroa/pentu).

Kaikki kissanpennut luovutetaan aikaisintaan 14-viikkoisina. Ennen luovutusta kissanpennut on rekisteröity Kissaliittoon. Eläinlääkäri on tarkastanut ja tunnistusmerkinnyt pennut mikrosirulla sekä rokottanut kahteen kertaan ennen luovutusta.

Ennen luovutusta kissanpennut pääsevät tutustumaan perusteellisesti Cloudsdale’sin koiriin, kissoihin ja eri-ikäisiin ihmisiin. Pentujen mukana tulee kirjalliset hoito-ohjeet ja pentupaketti, jossa on erilaisia tarvikkeita (mm. ruokaa, johon kissa on tottunut). Sopimus kissan kaupasta tehdään Kissaliiton lomakkeelle.

Koiranpennun varaaminen ja luovuttaminen

Cloudsdale’sin kennelin koiriin ja kasvattajaan on mahdollista käydä tutustumassa ja tekemässä alustava varaus jo ennen pentujen syntymää. Alustavat pentuvaraukset kuitenkin vahvistetaaan ja varausmaksu (300 €) veloitetaan vasta, kun pentuja on käyty katsomassa Jyväskylässä pentujen ollessa noin 4 viikon ikäisiä. Tällä tavalla varmistetaan, että pentu on perheelle sopiva – ja päinvastoin. Varausmaksun maksun jälkeen varaus muuttuu kumpaakin osapuolta sitovaksi. Varausmaksua ei palauteta, jos varaaja peruu tämän jälkeen varauksensa.

Koiranpennun hinta on 1.400 euroa/pentu. Kasvattaja maksaa pennun virallisen silmä- ja polvitarkastuksen tämän täytettyä 1 vuotta (esim. Viitaniemen eläinlääkäriasemalla Jyväskylässä tarkastus maksaa 132 euroa).

Pennut luovutetaan mieluiten 8-viikkoisina (aikaisintaan 7-viikkoisina). Ennen luovutusta pennut rekisteröidään Suomen Kennelliittoon, eläinlääkäri on tarkastanut heidät ja pennut on myös tunnistusmerkitty mikrosirulla. Pennut myös madotetaan useaan kertaan ennen luovutusta.

Ennen luovutusta pennut pääsevät tutustumaan Cloudsdale’sin koiriin, kissoihin ja eri-ikäisiin ihmisiin. Pennut totutetaan käsittelyyn ja he pääsevät ulkoilemaan ja autoilemaan. Pentujen mukana tulee kirjalliset hoito-ohjeet ja pentupaketti, jossa on erilaisia tarvikkeita (mm. ruokaa, johon koira on tottunut). Sopimus koiran kaupasta tehdään Kennelliiton lomakkeelle.

Huom. EU:n vaatimuksesta tiedoksi myös tämä:

Jos (kissan tai koiran) kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluila, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).